دریچه زیر فن کویل لولایی مدل شیار ۱۸

تمامی محصولات را بارنگهای مختلفی از قبیل:
سفید ،کرم ،قهوه‌ای معمولی ،قهوه‌ای‌ سوخته و مشکی
طریقه اندازه گیری ابعاد دریچه دیواری و سقف