موتور دمپر لوفبرگ

  • موتور دمپر دود و حریق جهت استفاده در پارکینگ و دمپر اگزاست – مکش
  • گشتاور 10 – 5 – 2 – 8  نیوتون
  • بدون فنر برگشت
  • زمان عملکرد : 45 ثانیه
دسته: