دریچه بازدید داکت اسپلیت

برای مشخص‌نمودن محل دقیق هسته مرکزی داکت اسپلیت، از انواع متفاوت دریچه بازدید داکت اسپلیت استفاده می‌شود تا برای مراجعات بعدی به هسته، مشکی رخ ندهد. این دریچه، در انواع و اقسام مختلف تولید می‌شود که هر کدام، ویژگی خاصی دارند و در موقعیت‌های مکانی متفاوتی نیز استفاده می‌شوند.

  • مشخص نمودن محل قرارگیری دستگاه داکت اسپیلت
  • ایجاد نمایی زیبا و افزایش جذابیت بصری
  • امکان استفاده از فیلتر در پشت دریچه برای جلوگیری از نشر آلودگی
  • امکان ساخت در انواع مختلف متریال و ابعاد براساس اندازه دستگاه داکت اسپلیت
  • افزایش تهویه مطبوع هوا و کمک به دوام بیشتر دستگاه