دریچه مشبک

  • امکان اضافه نمودن دمپر طبق خواست مشتری
  • قابل نصب بر روی دیوار، سقف و سقف کاذب
  • در دو نوع 0 و 45 درجه